Lid worden

Wilt u lid worden van BCV, dan kunt u het beste een bezoekje brengen aan één van de trainingsgroepen, elke woensdag in het sportcomplex Van Pallandt aan de Van Pallandtstraat 8 in Varsseveld.

U kunt vrijblijvend een aantal keer met ons meedoen, om te kijken of het iets voor u is. Een racket mag u zelf meenemen, maar kunt u ook van ons lenen. U mag met de trainingen meedoen, maar ook gerust een aantal potjes meedoen met de recreanten.

De trainingen zijn elke woensdagavond, in de van Pallandthal in Varsseveld.

Er zijn drie trainingsgroepen voor de jeugd:
De jeugd tot 12 jaar traint van 16.30 uur tot 17.30 uur.
De jeugd van 12 tot 15 jaar traint van 17.30 tot 18.30 uur.
De jeugd van 15 tot 19 jaar traint van 18.30 tot 19.45 uur.
De volwassenen kunnen tussen 19.15 uur en 22.00 uur binnenlopen. De training voor de recreanten is van 19.15 tot 20.00 uur. De training voor de competitiespelende volwassenen begint om 20.00 uur.

De jeugdtrainingen worden verzorgd door Ronald Tolkamp, Thom Groot Nibbelink, Noa Tolkamp en Jasper Kras.
De competitietrainingen bij de volwassenen worden verzorgd door Ronald Tolkamp.
De recreatieve trainingen bij de volwassenen worden verzorgd door Thom Groot Nibbelink.

Naast trainingen en wedstrijden organiseert de club jaarlijks ook leuke activiteiten, zoals een kind-oudertoernooi, een sinterklaasmiddag, een oliebollentoernooi, een seizoensafsluiting voor de jeugd en een vrijwilligersavond.

Bevalt de sport u goed? Vraag dan een inschrijfformulier aan bij één van onze trainers, of download ‘m zelf hier.

Kosten

Junioren € 54,50 per half seizoensjaar (incl. bondscontributie)
Volwassenen € 79,50 per half seizoensjaar (incl. bondscontributie)

De contributie wordt twee keer per jaar automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt op 1 februari en op 1 september. Hiervoor heeft u toestemming gegeven met het inschrijfformulier. De contributie dient per half seizoen te worden voldaan en er vindt geen restitutie plaats.

Zwangerschapstarief is 50 procent van de halfjaar contributie, gedurende de zwangerschap en zes weken daarna. Elk tweede gezinslid en verder krijgt korting: 3,50 euro voor junioren en 7 euro voor volwassenen per jaar.

De eerste contributie wordt naar evenredigheid berekend vanaf de eerste van de maand volgend aan de aanmeldingsdatum tot aan de eerstkomende incasso maand. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie gerekend.
Eenmalig inschrijfgeld bedraagt 5 euro.
Automatische incasso verplicht (indien anders overeengekomen € 2,= opslag per halfjaar). De evenredig berekende contributie wordt d.m.v. éénmalige nota (per email) door het lid betaald aan BCV.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, dit kan per mail: ledenadministratie@badmintonvarsseveld.nl.

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor de desbetreffende incassodatum bij de ledenadministratie binnen te zijn anders zal weer voor het volgende seizoenshelft contributie worden geïncasseerd.